VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
20.10.2020 12:07 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 856 : update laboratoria en SARS_CoV-2

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische biopathologie op 20.10.2020


Geachte Dokter,
 
Op de website van het RIZIV is er informatie verschenen in verband met het federaal platform en de terugbetaling van de SARS_CoV-2 aanvragen tussen 1 maart 2020 en 19 mei 2020. U kunt de documentatie vinden via onderstaande links:

Verder kunnen wij u meedelen dat o.m. de volgende dossiers in behandeling zijn:

  • Incentive van 5 miljoen euro met de daarbij horende KPI en meldingen aan Sciensano

  • Aanpassing KB nr. 20

  • Onderaanneming naar het buitenland

Het bestuur blijft, samen met de Commissie Klinische Biologie, de zaken op de voet volgen.

De afgelopen week hebben de erkende laboratoria op maximale capaciteit gedraaid; 57.000 testen per dag of meer (excl. het nationaal platform, bron). De door de laboratoria aangekondigde capaciteit van 58.000 testen per dag tegen eind oktober 2020 is waargemaakt.

Het bestuur dankt jullie allemaal voor jullie inzet in deze crisis. 


Hoogachtend,


Dr H. LOUAGIE                            Dr J. GRAS                                Dr A. DEROM
Secretaris                                   Ondervoorzitter                       Voorzitter