VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
28.07.2020 08:48 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 846 : nomenclatuurwijziging plaatsing PICC

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Anesthesie en Reanimatie op 17.07.2020


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat een wijziging aanbrengt in art. 11, § 4, van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.

De verstrekking 355552-355563 wordt aangevuld met de woorden "of plaatsing van een perifeer ingebrachte centrale veneuze katheter (PICC)".
Deze aanvulling treedt in werking op 1 september 2020.

Publicatie van het koninklijk besluit  

Met vriendelijke groet,

VBS