VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
18.05.2020 16:31 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 828 : voorschot COVID-19

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 18.05.2020


Geachte Dokter,

Het RIZIV heeft een omzendbrief rondgestuurd i.v.m. het bedrag van 1 miljard euro dat als voorschot gestort wordt aan de ziekenhuizen bij toepassing van het K.B. nr. 10 van 19 april 2020. Dit K.B. werd op 22 april in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het K.B. werd genomen in uitvoering van de wet van 27 maart 2020 (II) die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Lees deze omzendbrief hier

Met vriendelijke groet,

VBS