VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
13.05.2020 19:40 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 823: toezicht op COVID-19-patiënten: 597984

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van Geneesheren-specialisten in Intensieve zorgen op 12.05.2020


Geachte Dokter,

Bijkomend honorarium voor toezicht op COVID-19-patiënten: 597984.

Dit honorarium voor toezicht kan worden aangerekend voor COVID-patiënten opgenomen op intensieve zorg (zowel erkende IZ-bedden als bijkomende IZ-bedden) en op de niet intensieve zorg COVID-19-afdelingen.
De verstrekking moet aangerekend worden met de dienstcode van de dienst waar de patiënt effectief is opgenomen.

Er was enige onduidelijkheid of dit nieuw prestatienummer voor toezicht kan aangerekend worden samen met de prestatienummers 211223 en 211245 (honorarium voor installatie van en het continue toezicht op een patiënt verpleegd in de lokalen van een erkende functie intensieve zorg):
Artikel 13 (reanimatiehonoraria) vermeldt onder paragraaf 2, 2°: Voor rechthebbenden vanaf 7 jaar oud mag het honorarium voor de verstrekkingen 211013-211024, 211046, 211120, 211142, 212015-212026, 212041, 213021, 213043, 214012-214023, 214045, 211223, 211245, 211282, 211304, 211341, 211363, 211385, 211400, 211422, 211444, 211466, 211481, 211503, 211540, 211562 niet worden samengevoegd met het honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.

Het RIZIV heeft hierbij toelichting gegeven:
De toepassingsregel van artikel 13 van de nomenclatuur slaat op het honorarium voor toezicht en niet op het bijkomend honorarium voor toezicht.
De verstrekking 597984 kan gecumuleerd worden met elke verstrekking van artikel 13 van de nomenclatuur.

Met vriendelijke groeten,

VBS