VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
17.01.2020 15:33 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 770 : publicatie dunne laag-techniek

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in Pathologische anatomie, op 17.01.2020


Geachte collega,
 
In het Belgisch Staatsblad van vandaag, 17 januari, is de wijziging van het art. 32 van de nomenclatuur gepubliceerd waarbij het klassieke cervixuitstrijkje (588350-588361) wordt vervangen door de dunne laag-techniek (589853-589864). De klassieke techniek verdwijnt daardoor met ingang van 01.03.2020 definitief uit de nomenclatuur.
 
De bepaling in de omschrijving van de verstrekkingen 589853-589864  en 588895-588906 dat deze onderzoeken moeten worden uitgevoerd gebruik makend van de techniek van de dunne laag cytologie en de ermee gepaard gaande stijging van de betrekkelijke waarde naar B650 waren door een RIZIV-omzendbrief ook al van kracht sinds 01.04.2018, maar zijn nu officieel gepubliceerd.

Tevens herinneren we eraan dat er vanaf 01.03.2020 ook geen supplementen meer mogen aangerekend worden op uitstrijkjes afgenomen in het kader van een georganiseerd screeningsprogramma naar baarmoederhalskanker (art. 7 van het KB van 24.10.2017), m.a.w. het combineren van enig supplement met de verstrekking 589853-589864 is verboden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Romaric Croes
namens het bestuur
 
Bijlage: KB van 15.12.2019 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17.01.2020