VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
20.09.2019 10:16 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: AGENDA

Het belang van het kind: ouders voor altijd? - 20/09/2019

Studiedag


Het belang van het kind:
ouders voor altijd?
20/09/2019

Ouders voor altijd? Hoewel we allen overtuigd zijn van het belang van de ouder-kind relatie en hier maximaal op willen inzetten, worden we soms geconfronteerd met situaties waarin we ons de vraag stellen of het ouder-kind contact nog in het belang van het kind verloopt. En of in dergelijke situaties misschien een tijdelijk of permanent doorbreken van dat contact of de relatie het belang van het kind niet meer dient? Vanuit verschillende perspectieven bekijken we deze vraag en de inhoudelijke en procedurele elementen die daarbij meegenomen moeten worden vanuit het belang van het kind. Daarin proberen we inzichten van praktijkwerkers, juristen, jeugdadvocaten, jeugdpsychiaters,… samen te brengen. Deze studiedag is dan ook gericht op iedereen: jeugdhulpverleners, jeugdwerkers, consulenten, juristen, jeugdadvocaten, jeugdmagistraten, artsen en psychiaters,…, die wel eens op het scherp van de snee werken rond de ouder-kind relatie. Dit is een initiatief van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, een project van uitgeverij Larcier, waarin een wetenschappelijke, rechtspraak - en praktijkredactie samenwerken

Praktische info

Vrijdag 20 september 2019 – 09u00 tot 15u30
UA Stadscampus - Aula B004 - Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
PERMANENTE VORMING OVB
en Accreditering artsen in E&E 1904.3030 - 4,5CP

INSCHRIJVING EN INLICHTINGEN
Larcier Training - gratis nummer: 0800 39 067
Schrijf u ONLINE in via deze link