VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
29.11.2018 10:05 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 717 : akkoord artsen-ziekenhuisfondsen 2018-2019

verstuurd naar de leden van de bij het GBS aangesloten beroepsverenigingen op 30.11.2018


Geachte Dokter,

Het akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten op 19 december 2017 voor de jaren 2018 en 2019 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2018. Binnen de 30 dagen na publicatie t.t.z. uiterlijk op 15.03.2018 moesten de artsen die slechts gedeeltelijk wensten toe te treden of die weigerden toe te treden tot het akkoord hun beslissing betekenen via de RIZIV-webapplicatie “MyRiziv”.
 
Sommige artsen hebben ongewild deze deadline laten verstrijken waardoor ze voor het jaar 2018 als geconventioneerd werden beschouwd.
 
In toepassing van punt  11.2.7. kan het akkoord voor het jaar 2019 worden opgezegd door een arts vóór 15 december 2018 via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV daartoe via het MyRiziv-portaal ter beschikking stelt.
 
Die opzegging is van toepassing vanaf 1 januari 2019.
 
Artsen die niets aan hun statuut wensen te veranderen hoeven niets te doen.
 
Het VBS secretariaat

Bijlage: