VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
14.07.2017 14:30 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 646: nomenclatuurwijzigingen klinische biologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie op 14.07.2017


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 13 juli zijn twee koninklijke besluiten verschenen die wijzigingen aanbrengen in artikel 24, § 1, van de nomenclatuur.

Ingevolge de wijzigingen in het eerste besluit mag de test Calprotectine worden voorgeschreven door artsen die tot de inwendige pathologie behoren.

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen.

Een tweede besluit brengt wijzigingen aan in de klinische scheikunde.

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen.

Beide besluiten treden in werking op 1 september 2017.

 

Tevens verscheen in het Staatsblad van 14 juli een rechtzetting bij een KB tot wijziging van het art. 33bis, §1, dat op 29.06.2017 werd gepubliceerd.

Klik hier om deze rechtzetting te raadplegen.

Ingevolge deze rechtzetting wordt de diagnoseregel 1 dus:

1. Voor de verstrekkingen 588431-588442, 588453-588464, 588475-588486, 588490-588501, 588512-588523, 588534 588545, 588556-588560 en 587893-587904, 587893-587904 en 589831-589842 wordt een herval na het eerste jaar follow up beschouwd als een nieuwe diagnostische investigatiefase."

Diagnoseregel 13 wordt:

13. De verstrekking 588556-588560 mag De verstrekkingen 588556-588560 en 589831-589842 mogen maximaal één maal per diagnostische investigatiefase worden aangerekend.

De vervanging van "127" en "128" door achtereenvolgens "21" en "22" spreekt voor zich.

 

Met vriendelijke groet,

VBS