VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
03.07.2017 15:39 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 644: de mirakeloplossing NIPT

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie en de Beroepsvereniging van de Belgische Verloskundigen en Gynaecologen op 03.07.2017


Geachte Collegae,

In verband met het probleem van de terugbetaling van NIPT-tests, vindt u als bijlage de ‘mirakeloplossing’, zoals meegedeeld aan het Verzekeringscomité van vandaag.

De werkwijze wordt beschreven in de bijgevoegde omzendbrief aan de laboratoria die beschikken over een BELAC-accreditatie – ISO 15189 voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT) of die reeds een accreditatieprocedure hebben opgestart.

De verzekeringsinstellingen zijn vanaf 01.07.2017 gemachtigd om de facturatie van de NIPT te aanvaarden. De betalingen zullen retroactief uitgevoerd worden eens de NIPT van het uitvoerende laboratorium geaccrediteerd zal zijn. Mondeling werd ook meegedeeld dat, zolang de NIPT niet geaccrediteerd is, het remgeld niet aan de patiënt mag worden aangerekend.  

Voor de laboratoria die wel al een geaccrediteerde test uitvoeren, geldt gewoon dat ze de normale manier van factureren van hun prestaties vanaf 01.07.2017 kunnen toepassen. 

Met collegiale groet,

 

Dr. Marc Moens

Secretaris-generaal VBS