VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
18.05.2017 07:42 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 633: Verzekering tegen cyberrisico’s voor VBS-leden

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 18.05.2017


Geachte Dokter,
 
De actualiteit noopt ons u eraan te herinneren dat het VBS een nieuwe exclusieve ‘cyber’ verzekeringsformule heeft bedongen om op een doeltreffende manier een antwoord te kunnen bieden aan de nieuwe risico’s in onze digitale wereld. Een dergelijke verzekering is vandaag even onmisbaar geworden als de meer klassieke verzekeringen, zoals een polis beroepsaansprakelijkheid of zelfs een brandverzekering.
 
Het hoeft wellicht niet gezegd dat artsen een gedroomd doelwit vormen voor malafide personen, gezien de belangrijke gevoelige en vertrouwelijke informatie die ze beheren.
De statistieken waarover de verzekeraars beschikken, geven dit duidelijk weer.
 
Kwaad opzet van buitenaf is niet de enige overweging om een beroep te doen op een cyber-verzekering, want zelfs de ‘gewone’ verkeerde handelingen in het beheer van data en/of het gebruik van uw informaticasysteem (of deze van de zorginstelling waarmee u verbonden bent), kunnen u problemen opleveren, zoals financiële schade veroorzaakt door onderzoeken ingeleid door administratieve overheden, claims van derden, verlies van data, onderbreking van het informaticanetwerk enz.
 
Deze nieuwe verzekering biedt zowel dekking voor uw aansprakelijkheden ten opzichte van derden als om uw eigen schade te vergoeden.
 
Wij nodigen u uit om bijgevoegde brochure te lezen die de draagwijdte van de waarborgen uitlegt en u op de hoogte brengt van de zeer aantrekkelijke premievoorwaarden (de premies variëren van € 245 tot € 500 per jaar).
U vindt tevens als bijlage bij deze mail een aansluitingsformulier, dat u ingevuld en ondertekend kunt terugzenden naar verzekeringsmakelaar Concordia indien u wenst te genieten van de innovatieve aanpak van het VBS om de risico’s door de digitalisering te verzekeren.
 
Voor alle bijkomende informatie die u nog had wensen te verkrijgen, kunt u steeds contact opnemen met Concordia.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS
 
Bijlagen: