VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
27.04.2017 13:24 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 625: toepassingsregel cardiotocografie

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging van de Belgische Verloskundigen en Gynaecologen op 27.04.2017


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 25.04.2017 is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de nomenclatuur van de verloskunde.
 
In het kader van de in het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 aangekondigde besparingen, wordt voor de verstrekking 424056-424060 de toepassingsregel ingevoerd dat de indicatie die de cardiotocografie rechtvaardigt, evenals de resultaten met uittreksel uit de tracés, moeten worden bewaard in het medisch dossier van de patiënte en ter beschikking gehouden van de adviserend geneesheer en van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV.
 
De verstrekkingen 431211-431222 en 432235-432246, waarvan het honorarium al sinds 01.01.2017 op nul was gebracht, worden opgeheven.
 
Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 juni 2017.
 
Klik hier om het KB te raadplegen
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS