VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
31.03.2016 09:20 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 563: aanvraagtermijn btw-identificatie verlengd tot 31.05.2016

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 31.03.2016


Geachte Dokter,

De btw-administratie heeft beslist dat de aanvragen tot btw-identificatie of tot wijziging van btw-identificatie van de betrokken belastingplichtigen (artsen, doktersvennootschappen, ziekenhuizen, privéklinieken) als tijdig zullen worden aangemerkt wanneer ze uiterlijk op 31.05.2016 worden ingediend. 

Om de rechtszekerheid en gelijkberechtiging te eerbiedigen, zal de ontvangst van een aanvraag (604 A) of verzoek tot wijziging (604 B) door het bevoegde btw-controlekantoor worden vastgesteld door een bewijs van ontvangst van de aanvraag of verzoek af te leveren.

De volledige circulaire van de btw-administratie kunt u hier lezen.

Het VBS organiseert binnenkort infosessies over dit onderwerp (Nederlandse sessie + Franse sessie). 
Zodra de datum hiervan vastligt, zullen wij u daarvan via een e-specialist op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,

VBS-GBS