VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
17.02.2016 08:35 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 550: belangrijke hervormingen in de kijker tijdens VBS-symposium 20.02.2016

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 17.02.2016


Geachte Dokter,
 
De gezondheidszorg beleeft opwindende tijden.
 
Met het Plan van Aanpak van Maggie De Block zal het Belgische gezondheidszorgsysteem een van de meest ingrijpende reorganisaties in zijn bestaan ondergaan.

Een van de pijlers van die reorganisatie is de hervorming van het KB nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, dat o.m. bepaalt dat in bepaalde omstandigheden medische handelingen aan paramedici kunnen worden toevertrouwd.

Het behoeft geen betoog dat artsen en artsenorganisaties deze hervorming op de voet volgen.

Het VBS nodigt u uit om nu zaterdagvoormiddag, 20.02.2016 in de Koninklijke Bibliotheek (Keizerslaan 4, 1000 Brussel) meer te vernemen over De uitdagingen van multidisciplinaire samenwerking:
 

  • de politieke uitdagingen, met Pedro Facon, kabinetschef van minister De Block, die uitlegt hoe de regering de integratie van de actoren van de gezondheidszorg ziet
     
  • de uitdagingen op het terrein, met gynaecoloog Bruno Van Herendael en specialist in de fysische geneeskunde Jan De Neve
     
  • de uitdagingen voor het ziekenhuisbeheer, met Stéphane Mercier, voorzitter van het directiecomité van ziekenhuisgroep Jolimont
     
  • de juridische uitdagingen, met advocaat Tom De Gendt

Marc Moens geeft als secretaris-generaal van het VBS het medisch-politieke overzicht van 2015.

Inschrijven voor dit symposium is nog mogelijk!

Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS