VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
14.06.2023 07:39 Leeftijd: 365 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 962: nomenclatuurwijziging neurologie en neurochirurgie

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen neurologie en neurochirurgie op 14.06.2023


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 12 juni jl. is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

In artikel 20, § 1, f)bis, wordt de volgende verstrekking ingevoegd na de verstrekking 477573 en de toepassingsregels die erop volgen:

"478321
Intra-operatieve neuromonitoring tijdens een neurochirurgische ingreep van het centraal zenuwstelsel waarbij tenminste uitgevoerd wordt: MEP en/of SSEP en/of EMG-monitoring van het intraduraal verloop van een craniale zenuw, en dit alles op een gecontinueerde manier, met verplicht medisch verslag dat minstens één tracé preoperatief, peroperatief en postoperatief weergeeft alsook de indicatiestelling . . . . . K 699".


Deze wijzigingen treden in werking op 1 augustus 2023.

Klik hier om het koninklijk besluit te lezen

Met vriendelijke groet,

VBS