VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
22.11.2021 09:44 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 907: vierde coronagolf en uitstel van zorg

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 19.11.2021


De vierde golf komt eraan en de uitgestelde zorg loopt vast

De vierde golf is een feit. Niet-essentiële zorg wordt opnieuw uitgesteld. De ziekenhuizen zullen moeten overschakelen naar fase 1B. Vijftig procent van de bedden op intensieve zorg is voorbehouden voor Covid-19, en de komende dagen zullen er weer extra Covid-afdelingen worden geopend.

De situatie in de ziekenhuizen is echter gewijzigd ten opzichte van de vorige golven. Het ziekteverzuim onder het personeel bedraagt 15%. Gelatenheid en moedeloosheid nemen toe bij de zorgverleners. Er is een groeiend verzet tegen de niet-gevaccineerden, die ten onrechte alle verantwoordelijkheid krijgen toebedeeld voor deze nieuwe golf. Vaccinatie kan echter wel een ramp voor de gezondheidszorg voorkomen, of op zijn minst de gevolgen van Covid-19 verzachten en zou verplicht moeten zijn voor alle werknemers in de zorgsector, tot het personeel van de logistieke diensten toe.

De ziekenhuisdirecties moeten niet-essentiële zorg uitstellen. De prioriteitenlijsten die door de Hoge Raad in samenwerking met het VBS werden opgesteld (COVID-19 (vbs-gbs.org)), kunnen als leidraad worden gebruikt om de klinische prioriteiten binnen de ziekenhuizen te bepalen.

Tegelijkertijd moet de continuïteit van de zorg voor niet-Covid-patiënten zoveel mogelijk worden gehandhaafd. Zo is de beslissing om het dagziekenhuis te sluiten vaak onterecht. Het is immers juist deze ambulante zorg die kan bijspringen en een snellere hervatting van de niet-COVID-zorg kan garanderen eens de golf voorbij is. In het belang van de gezondheidszorg moedigen wij alle ziekenhuizen aan om een exitstrategie voor deze crisis op te stellen.

De normale werking van de ziekenhuizen zal de komende dagen opnieuw sterk worden verstoord.  De hoofdartsen of medisch directeurs moeten een ziekenhuis leiden dat een deel van zijn zware technische apparatuur en (hyper)gekwalificeerd personeel kwijt is. Het gezag en de verantwoordelijkheid van de medisch directeurs dienen te worden gerespecteerd. Het VBS wijst op de belangrijke rol van het multidisciplinair overleg, zoals in de crisiscellen en de comités van de operatiekamers.

De vertraging in de niet-Covid-zorg doet afbreuk aan de kwaliteit van de zorg. Het gebrek aan gekwalificeerd personeel verhindert de activiteit. Daarom zullen opnieuw artsen-specialisten in opleiding en studenten verpleegkunde worden ingeschakeld, ten koste van de kwaliteit van hun opleiding. Wij vragen flexibiliteit in de organisatie van de zorg.

Het VBS vraagt de overheden om de middelen – ook financiële – ter beschikking te stellen om de zorg te kunnen waarborgen. Ons verbond dringt er op aan dat de ziekenhuizen in staat worden gesteld een verantwoorde en gerechtvaardigde creativiteit aan de dag te leggen, bijvoorbeeld door de administratieve lasten te verminderen. Het vraagt ook de zorgverleners dat ze zich inventief tonen om de niet-Covid-zorg te bevorderen.

Het steunt de uitbouw van de extramurale sector, die in crisisperiodes van essentieel belang is om de toegang tot de zorg te optimaliseren. De specialistische extramurale geneeskunde helpt de druk op de ziekenhuizen te verlichten. De psychologische drempel die patiënten tegenhoudt om naar het ziekenhuis te gaan, wordt zo weggenomen.

Het roept de bevolking op haar verantwoordelijkheid te nemen, burgerzin aan de dag te leggen, zorgverleners te respecteren en kwaliteitszorg mogelijk te maken. Tot slot roept het VBS de ministers en de volksgezondheidsautoriteiten op om beslissingen te nemen in overeenstemming met de experten en ten bate van de volksgezondheid.

Het VBS dankt alle zorgverleners, huisartsen en specialisten, artsen in opleiding en verpleegkundigen voor hun aanpak van deze vierde golf.

Jean-Luc Demeere
Voorzitter VBS