VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
29.10.2021 13:47 Leeftijd: 3 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 906: tegemoetkoming SARS-CoV-2-testen bij niet-vaccineerbare patiënten

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie op 29.10.2021


Geachte collega,
 
In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat bepaalt dat de ziekteverzekering een tegemoetkoming verleent voor SARS-CoV-2-testen die worden afgenomen van rechthebbenden die niet-vaccineerbaar zijn wegens een bewezen ernstige vorm van allergie op PEG en of polysorbaat, of die bij de eerste dosis dermate ernstige nevenwerkingen vertoonden dat verdere vaccinatie in het ziekenhuismilieu onveilig is.

De tegemoetkoming voor moleculaire testen en antigeentesten, met uitzondering van de snelle antigeentesten, is dezelfde als voor de testen die binnen de testrichtlijnen, gepubliceerd op de website van Sciensano, vallen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 juni 2021.

Via deze link kunt u de volledige tekst van het KB van 21.10.2021 raadplegen
 
Met vriendelijke groet,
 
Dr. A. Derom
Voorzitter