VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
28.07.2020 09:09 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 847 : nomenclatuurwijziging hematologische transplantaties

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging van de Belgische geneesheren-specialisten in Inwendige Geneeskunde op 17.07.2020


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in art. 20, § 1, a), van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.

De zesde toepassingsregel na de verstrekking 470713-470724 wordt in die zin gewijzigd dat wordt toegevoegd dat een tegemoetkoming in de kosten m.b.t. “het transport“ van de hematopoïetische bloedstamcellen “of de afgenomen lymfocyten met het oog op een infusie van donorlymfocyten (DLI)” door het College van Artsen-directeurs kan worden toegekend.

De daaropvolgende toepassingsregel, die voorziet dat een tegemoetkoming in de kosten voor het vervoer van een buitenlandse donor van hematopoïetische bloedstamcellen onder dezelfde voorwaarden mag worden toegestaan, wordt geschrapt.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 september 2020.

Publicatie van het koninklijk besluit  

Met vriendelijke groet,

VBS