VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
05.03.2019 08:48 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 727 : nomenclatuurwijziging nucleaire geneeskunde

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in de Nucleaire geneeskunde op 04.03.2019


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 26.02.19 is het Koninklijk besluit van 25.01.19 verschenen tot wijziging van artikel 18, § 2, B., d) quater, van de nomenclatuur (nucleaire geneeskunde).

In de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 442735-442746 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het derde lid wordt als volgt vervangen :
"Het onderzoek kan enkel worden voorgeschreven door een arts-specialist in de neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie of gériatrie, en na voorafgaandelijk gedocumenteerd klinisch onderzoek en uitgebreid neuropsychologisch onderzoek met evaluatie van de cognitieve functies waarna de diagnose nog altijd onduidelijk is.";

2° in het zevende lid wordt de eerste zin als volgt vervangen:
"Het onderzoek kan enkel worden voorgeschreven door een arts-specialist in de neurologie of in de neuropsychiatrie".
 
U vindt de nieuwe tekst in het koninklijk besluit via deze link
 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 april 2019.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS