VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
24.11.2015 08:52 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: AGENDA

Patiëntveilligheid in actie / Sécurité des patients en action - 24/11/2015

FOD Volksgezondheid - jaarlijks symposium Kwaliteit en Patiëntveiligheid le SPF Santé publique - symposium annuel Qualité et Sécurité des patients.


Op dinsdag 24 november 2015 organiseert de FOD Volksgezondheid voor de negende keer het jaarlijks symposium Kwaliteit en Patiëntveiligheid  met als thema: “Patiëntveilligheid in actie”.

De 12 kernelementen van het Nederlandse VMS programma (www.vmszorg.nl) worden door de FOD Volksgezondheid al sinds 2007 gebruikt als uitgangspunt voor het invullen van de meerjarige programma’s “coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid” voor de Belgische ziekenhuizen. 

Op 24 november laten we het woord aan experten en actoren van bijzondere projecten in de ziekenhuissector die invulling geven aan deze kernelementen en die tools en instrumenten aanreiken om de dagelijkse patiëntenzorg veiliger te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat deze ervaringen iedereen zal motiveren om aan de slag te gaan.

Klik hier om het programma van het 9de Symposium Kwaliteit en Patiëntveiligheid te bekijken

Klik hier om u in te schrijven voor het 9de symposium Kwaliteit en Patiëntveiligheid

Wij vragen u om deze uitnodiging ook te bezorgen aan andere collega’s binnen uw instelling en hen aan te moedigen om deel te nemen aan het symposium: er zijn nog een 100-tal plaatsen!

Al deze informatie vindt u ook terug op onze website 

Wij hopen u talrijk te mogen begroeten!