VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
01.09.2015 14:08 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: BULLETIN

De Arts-Specialist nr. 5: september 2015


Naar een nauwkeurige en ernstige planning van de gezondheidszorg in overeenstemming met de realiteit op het terrein?

In mei jongstleden heeft de Planningscommissie Medisch Aanbod van de FOD Volksgezondheid het PlanCAD artsen 2004-2012, of dynamisch kadaster, voorgesteld. Om u een beeld te geven van de draagwijdte van dit kadaster dat moet helpen om de evolutie van het zorgaanbod te plannen, het aantal op te leiden specialisten te bepalen, en de onder- of overbezette specialismen te detecteren, stellen wij u het in dit artikel voor en belichten we tevens de statistische vertekeningen die er inherent aan zijn.

Lees verder...

 

Ontbrekend kadaster, taboekadaster? – Opiniestuk Prof. Roger Detry

Lees verder...

 

Analyse van het artsenkadaster door de Belgische Beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in Intensieve Zorgen 

Lees verder...

 

Wet van 17.07.2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid: financiële transparantie

Lees verder...

 

Afwijking erkenningsvoorwaarden voor TMB en MLT

Lees verder...

 

Verbod op ereloonsupplementen in twee- en meerpersoonskamers in dagziekenhuis

Lees verder...

 

Nieuwe maatregelen maken toegang tot Belgisch gerecht nog duurder – artikel Concordia

Lees verder...

 

Nieuwe interpretatieregels

Lees verder...

 

Wijziging interpretatieregels

Lees verder...

 

Consensusvergadering ‘Rationeel gebruik van geneesmiddelen bij arteriële hypertensie’ 05.11.2015

Lees verder...

 

Aankondigingen

Lees verder...

 

Tweede enquête over invloed van wet medische schadegevallen op medische praktijkvoering

Lees verder...