VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
20.08.2015 14:04 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 524: circulaire Beroepsvereniging Klinische Biologie

verstuurd naar de leden van de beroepsvereniging klinische biologie op 20.08.2015


Geachte Dokter,

Als bijlage vindt u een circulaire vanwege uw beroepsvereniging naar aanleiding van de publicatie van de wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid op 17.08.2015.

Een aantal voor de klinisch biologen relevante bepalingen in die wet werden van een kort commentaar voorzien.

Klik hier om de circulaire te openen.

Met vriendelijke groet,

VBS-GBS