VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
26.09.2015 09:25 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: AGENDA

Symposium : Charter over goed patiëntschap - 26/09/2015


Geachte mevrouw, geachte heer, geachte collega,

De Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België organiseert op zaterdag 26 september 2015 een symposium over "Charter over goed patiëntschap".

De Wet Patiëntenrechten regelt de rechten van patiënten en dus de plichten van zorgverleners. Daarover zijn bibliotheken vol geschreven.

Een delicaat onderwerp dat zelden aan bod komt zijn de verantwoordelijkheden van de patiënt zelf t.a.v. de zorgverlener. Een goede gezondheidszorg impliceert een samenwerking tussen zorgverlener en patiënt, een constructieve dialoog en een wederzijds respect. Dit is van belang met het oog op een goede gezondheidszorg.

Tijdens dit symposium zullen hierover ook de standpunten van het Vlaams Patiëntenplatform, van de Orde van Geneesheren, van een ziekenfonds en van een magistraat aan bod komen. Tot slot kunnen de deelnemers tijdens een debat hun vragen en opmerkingen kwijt.

TITEL   : Symposium : Charter over goed patiëntschap
DATUM : 26/09/2015
PLAATS : Paleis der Academiën / Hertogsstraat 1, 1000 Brussel
ONLINE REGISTREREN : 
PROGRAMMA