VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
07.08.2015 10:17 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 521: analyse artsenkadaster door beroepsvereniging intensieve zorg

verstuurd naar de leden van de Belgische Beroepsvereniging van Geneesheren-Specialisten in Intensieve Zorgen op 07.08.2015


Geachte Dokter,
 
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu heeft in mei 2015 een Syntheserapport Artsen op de arbeidsmarkt 2004-2012 gepubliceerd. In het document dat u hieronder kunt openklikken, verschaft de Beroepsvereniging Intensieve Zorg enige toelichting bij de gegevens over de bijzondere beroepstitel intensieve zorg. Deze analyse is de visie van de bestuursleden en kan vanzelfsprekend aangevuld worden met andere visies.

Klik hier om het document te openen.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS