VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
08.05.2015 09:57 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 505: verlenging overgangsperiode Tardis tot 31.05.2015

verzonden naar de leden van de Beroepsvereniging Reumatologie op 10.04.2015


Geachte Dokter,
 
Naar aanleiding van de aanhoudende problemen met het verplichte TARDIS systeem, waarover we u eerder berichtten in e-specialist nr. 498 van 10 april jl., is de overgangsperiode verlengd tot 31.05.2015. Als bijlage vindt u een brief van het RIZIV met daarin de laatste informatie over TARDIS, met toelichting bij mogelijke foutmeldingen, therapeutische relatie, eConsent en praktische tips.

Klik hier om de brief van het RIZIV te openen
 
Over deze problematiek richtte een groep van 14 Franstalige reumatologen een brief aan het bestuur van de Beroepsvereniging Reumatologie, met de vraag deze brief te bezorgen aan hun Nederlandstalige collega’s. In dit schrijven, dat dateert van voor de bovenstaande brief van het RIZIV, drongen zij o.m. aan op een verlenging van de overgangsperiode, die ondertussen dus een feit is.

Klik hier om de brief van de Franstalige reumatologen te openen
 
Het is duidelijk dat het ongenoegen bij de Belgische reumatologen en hun patiënten, aan beide zijden van de taalgrens, groot is. De Beroepsvereniging Reumatologie dringt er dan ook op aan dat de krachten worden gebundeld om samen met de bevoegde instanties naar oplossingen te zoeken. 
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS