VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
16.06.2015 08:43 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: AGENDA

32e BVZ congres - 32e Congrès de l'ABH - 16/06/2015

Naar een nieuwe ziekenhuisfinanciering? Vers un nouveau financement?


Programma : 

Plaats : Diamant Center Bruxelles

Contact : 

Accreditering in ethiek en economie

 

De ziekenhuisfinanciering in België wordt door iedereen als onnodig complex beschouwd en voor bepaalde aspecten zelfs verouderd. Er wordt nog steeds buitensporig veel belang gehecht aan historische en structurele elementen, ten nadele van een beter beheer van de geleverde prestaties en de kwaliteit van de zorgverstrekking. Steeds meer stemmen gaan op om de doeltreffendheid van het ziekenhuiswezen te versterken en om de omvang ervan te verminderen, om aan de normen van andere industrielanden te voldoen. De beheerders streven naar de invoering van nieuwe, stabiele en duidelijke regels die het mogelijk maken om de strategische en duurzame reorganisatie van de zorginstellingen in alle sereniteit te onderzoeken. De opeenvolgende Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid hebben op federaal vlak een grondige consultatie van de sector op punt gesteld. De overheid bereidt zich voor om een kader goed te keuren voor een wijziging van de fi - nanciering, waarvan de effecten in de volgende 10 jaar zullen zichtbaar worden, en waarbij de nog moeilijk in te schatten gevolgen van de 6e staatshervorming en de nieuwe rol van de gefedereerde entiteiten ook aan bod zullen komen. Task forces en andere refl ectiegroepen werken sinds maanden aan dit dossier. De Belgische Vereniging van Ziekenhuizen stelt voor om de stand van zaken op te maken op 16 juni 2015 na de eerste resultaten van de onderzoeken en deze in perspectief te brengen met de evoluties in de ziekenhuisfi nanciering bij onze Europese buren