VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
28.05.2015 09:38 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: AGENDA

Consensusvergadering : Het rationeel gebruik van Calcium en Vitamine D - 28/05/2015


Programma

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen nodigt u van harte uit op de consensusvergadering* rond het thema “Het rationeel gebruik van calcium en vitamine D”.  

Deze consensusvergadering vindt plaats op donderdag 28 mei 2015, start om 8.30 u en eindigt rond 17 u. Het programma volgt als bijlage. U kunt zich inschrijven door ons uw volledig ingevuld inschrijvingsformulier te bezorgen voor 7 mei 2015. Dat inschrijvingsformulier is te verkrijgen bij ons secretariaat: 

Email : 

per brief:  RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING   Dienst voor geneeskundige verzorging - Directie farmaceutisch Beleid   de heer Herman Beyers   Tervurenlaan 211   1150 Brussel  

Uw inschrijving wordt pas definitief nadat u van ons een bevestiging (via post of email) hebt ontvangen.  

Het aantal plaatsen is beperkt tot 200.  

De deelname aan deze consensusvergadering is gratis.  

De accreditering (rubriek “ethiek en economie”) is aangevraagd.