VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
25.02.2015 13:11 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 492: De Geneesheer-Specialist nr. 2 februari 2015 is online


Inhoud:

 

Naar een efficiëntere geneeskunde? Ja, maar even toegankelijk en met een rechtvaardige nomenclatuur

(Toespraak van de voorzitter, Dr. Jean-Luc Demeere, ter gelegenheid van de algemene vergadering van het VBS van 07.02.2015)

2014 was het jaar waarin het VBS zijn 60ste verjaardag vierde. Die gebeurtenis werd luister bijgezet met een symposium op 11 oktober 2014; een historische datum voor onze organisatie. In die 60 jaar is België geëvolueerd van een unitaire naar een federale staat. De 6de staatshervorming heeft de deelstaten bevoegdheden gegeven inzake volksgezondheid en erkenning van artsen-specialisten. Het VBS wenste een antwoord te kunnen bieden op deze nieuwe structuren om zijn rol voortaan zowel op het federale als op het deelstaatniveau te kunnen spelen.

Lees verder...

 

Symposium van de Belgische Beroepsvereniging van Geneesheren-Specialisten in Intensieve Zorgen - 26.02.2015

Lees verder...

 

Herinnering: het akkoord artsen-ziekenfondsen is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27.01.2015 

Lees verder...

 

Aankondigingen

Lees verder...