VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
27.01.2015 13:49 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: BULLETIN

De Geneesheer-Specialist nr. 1: januari 2015


Het akkoord artsen-ziekenfondsen is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27.01.2015

In overeenstemming met het regeerakkoord werd de jaarlijkse groeinorm teruggebracht van 3 % naar 1,5 %. Naar analogie met de indexsprong voor de gesalarieerden worden ook de honoraria voor de zorgverstrekkers niet geïndexeerd. Voor de honoraria van de artsen bedraagt die inlevering 0,53 %, of 42,4 miljoen euro.

De onderhandelingen waren bikkelhard. De eisen van de mutualiteiten werden door de artsen als onaanvaardbaar bestempeld en er waren geen budgettaire marges om nieuwe initiatieven te financieren voor specialisten.

Lees verder...

 

VBS-symposium: "Zeldzame" ziekten concentreren?- 07.02.2015

KLIK HIER OM U ONLINE IN TE SCHRIJVEN!

Lees verder...

 

Studiedag van de BSAR: Safety first anno 2015 - 31.01.2015 

Lees verder...

 

Belgische Beroepsvereniging van Geneesheren-Specialisten in Intensieve Zorgen: algemene jaarvergadering en symposium - 26.02.2015

Lees verder...

 

VBS-symposium "Radioprotectie" - 21.03.2015

Lees verder...

 

Avastin/Lucentis : complete chaos voor de Belgische patiënt getroffen door vochtige maculaire degeneratie

Lees verder...

 

Geneesheren zwichten voor artsen, ook bij de Orde

Lees verder...

 

Nieuwe interpretatieregels

Lees verder...

 

Nomenclatuurwijzigingen

Lees verder...

 

Aankondigingen

Lees verder...