VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
27.01.2015 10:28 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 488: publicatie akkoord geneesheren-ziekenfondsen in Belgisch Staatsblad 27.01.2015


Geachte Dokter,
 
Het op 22 december 2014 afgesloten akkoord geneesheren-ziekenfondsen is op dinsdag 27 januari 2015 in het Belgisch Staatsblad verschenen. U vindt de volledige tekst als bijlage.

Met deze publicatie begint een termijn van 30 dagen te lopen waarbinnen de artsen die dat wensen zich geheel of gedeeltelijk aan de bepalingen van het akkoord kunnen onttrekken. Hiervoor zijn er in het akkoord twee modelbrieven (respectievelijk voor volledige deconventionering en gedeeltelijke conventionering) opgenomen. Ter informatie hebben wij deze modelbrieven bij deze e-specialist gevoegd.

De uiterste datum voor het aangetekend indienen van deze brieven is 26 februari 2015 (datum poststempel geldt als bewijs ).

De artsen die volledig wensen toe te treden tot het akkoord hoeven geen verdere stappen ondernemen.

Over de totstandkoming en de inhoud van het nieuwe akkoord kunt u meer lezen in het januarinummer van ons tijdschrift, dat u via een aparte e-specialist zult ontvangen.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS

Bijlagen