VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
06.02.2015 08:02 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: AGENDA

Vlaams Interuniversitair Congres over Gezondheidsrecht - 06/02/2015 Leuven - 07/02/2015 Antwerpen

Plaats : Vrijdag 06/02/2015: In de kleine Aula van het Maria Theresia College / Leuven, Sint Michielsstraat 2   Zaterdag 07/02/2015: Aula Fernand Nedée - Campus Drie Eiken van de universiteit Antwerpen, universiteitenplein 1, 2610 Antwerpen-Wilrijk


Programma

Inschrijven :
Bij voorkeur elektronisch : www.uantwerpen.be/cbr
of door het terugsturen van de inschrijvingsstrook vóór 26/01/2015

 

De wetgever heeft de laatste jaren talrijke wetten in het domein van het gezondheidsrecht uitgevaardigd.
De rechtspraak heeft een aantal principearresten geveld.
Ook de rechtsleer was zeer actief met o.m. een omvangrijk Handboek Gezondheidsrecht.
Naar aanleiding van de publicatie van het eerste Handboek Gezondheidsrecht in België, wordt een congres georganiseerd over de belangrijkste medisch-juridische ontwikkelingen.
Zoals het Handboek Gezondheidsrecht het resultaat is van een interuniversitaire samenwerking, wil ook dit congres de krachten bundelen van juristen uit verschillende universiteiten, de balie, de overheid en de medische wereld.
In dit eerste Vlaams Interuniversitair Congres over Gezondheidsrecht komen allerlei ontwikkelingen in het onderzoek naar het gezondheidsrecht aan bod.