VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
29.01.2015 11:14 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: AGENDA

Hoe de palliatieve zorg verbeteren in Vlaanderen - 29/01/2015 - 30/01/2015

Het onderzoeksproject Flanders Study to Improve End-of-Life Care and Evaluation tools (FLIECE) organiseert op 29 en 30 januari 2015 een tweedaags congres over palliatieve zorg.


“Hoe de palliatieve zorg verbeteren in Vlaanderen”        Programma

Dit tweedaags congres “Hoe de palliatieve zorg verbeteren in Vlaanderen”, wil een handvat bieden om de palliatieve zorg in Vlaanderen optimaal te organiseren.

Het congres is opgedeeld in 2 dagen met elk hun eigen karakter en zal plaatsvinden in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel.

·         Op donderdag 29 januari worden de meest recente bevindingen uit  wetenschappelijk onderzoek voorgesteld en reflecties daarop gegeven vanuit de praktijk.

·         Op vrijdag 30 januari worden op basis van onderzoek beleidsopportuniteiten tot verbetering van de zorg gepresenteerd en reageren vooraanstaande beleidsvertegenwoordigers daarop.

Doelgroep 29 januari: een breed publiek van zorgverleners die met palliatieve zorg te maken krijgen (specialisten, verpleegkundigen, zorgkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, pastors, huisartsen) en andere professionals en leken met een interesse in palliatieve zorg.

Doelgroep 30 januari: een breed publiek van beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor aspecten van palliatieve zorg (o.a. politici, Federale en Vlaamse bevoegde instanties, mutualiteiten, bestuursleden van zorginstellingen, vertegenwoordigers van koepelorganisaties, beroepsverenigingen, werkgevers en werknemers verenigingen, beoordelingsorganen, verantwoordelijken onderwijs/opleiding) en professionals en leken met een interesse in palliatieve zorg beleid.

U bent van harte uitgenodigd.

Er wordt een aanwezigheidsattest voorzien voor beide dagen.

Accreditering voor artsen is goedgekeurd in de rubriek  'ethiek en economie'.