VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
24.09.2014 11:49 Leeftijd: 10 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 473: registratie van protheses in Orthopride

verstuurd naar de leden van de BV Chirurgie op 24.09.2014


Geachte Collega,
 
 
Op 01.07.2014 werd de registratie van gegevens over de plaatsing en vervanging van knie- en heupprothesen door de verstrekkers in het ‘Orthopride’ register verplicht gemaakt. Die registratie was tot dan toe facultatief.

Overeenkomstig de lijst die de geschrapte artikelen 35 en 35 bis van de nomenclatuur sinds 01.07.2014 vervangt, vormen de invoering en validering van de gegevens in Orthopride een voorwaarde om de verzekeringstegemoetkoming toe te kennen.
Het register is al sinds de oprichting ervan in 2008 echter enkel toegankelijk voor orthopedisten. Door de koppeling van de terugbetaling van de verstrekking aan de registratie ervan in Orthopride sinds 1 juli 2014 en het feit dat het register ook na die datum alleen toegankelijk bleef voor orthopedisch chirurgen, rees er een toegangsprobleem voor de algemeen chirurgen die knie- en heupprothesen plaatsen.

Na een schriftelijke vraag daarover vanwege uw beroepsvereniging aan de beheerders van het register, hebben wij de verzekering gekregen dat de nodige stappen worden gezet om het register zo snel mogelijk uit te breiden naar alle implanteerders (zie bijlage). Dit zal wel enige tijd vergen, omdat daartoe het akkoord moet worden verkregen van o.m. het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid. Na het verkrijgen van de vereiste akkoorden zullen ook de algemeen chirurgen toegang krijgen tot Orthopride.

Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen in dit dossier.
 

Met collegiale groeten,
 
Luc HAECK,                                                               Baudouin MANSVELT,
Secretaris-generaal                                                    Voorzitter