VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
23.09.2014 13:20 Leeftijd: 10 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 472: De Geneesheer Specialist nr. 6 september 2014 is nu online


INHOUD:

Standpunt van het VBS over de KCE-voorstellen tot hervorming van de ziekenhuisfinanciering

De in het stappenplan 2025 voorgestelde herstructurering stelt het hele Belgische gezondheidszorgsysteem in vraag en beoogt op die manier de transformatie van een zorgsysteem dat, als het al niet het beste systeem is, dan toch datgene dat sinds jaren veruit het hoogst scoort op het vlak van patiëntentevredenheid in Europa. Als het noodzakelijk is om het systeem te verbeteren, om oplossingen te zoeken om de efficiëntie, toegankelijkheid en kwaliteit ervan nog te verhogen, en het systeem transparanter te maken, moet het daarom eerst tot op het bot worden afgebroken? De keuze voor een revolutionaire weg verontrust het VBS, dat in eigen schoot over de conclusies van de routekaart heeft gedebatteerd.

Lees meer…

 

Annual symposium of the Belgian Society of Radiology (BSR) ‘Medical Imaging in Oncology’ - 15.11.2014 

Lees meer…

 

Algemeen Management voor Geneesheren-Specialisten - academiejaar 2014-2015

Lees meer…

 

VBS-symposium – 11.10.2014 – De specialistische geneeskunde:
van evolutie naar revolutie

Lees meer…

 

Nomenclatuurwijzigingen

Lees meer…

 

Aankondigingen

Lees meer…