VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
23.09.2014 10:09 Leeftijd: 10 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 471: wijzigingen nomenclatuur kinder- en jeugdpsychiatrie


Geachte Dokter,

 

Op 01.10.2014 treden enkele nomenclatuurwijzigingen in voege m.b.t. de kinder- en jeugdpsychiatrie.


Onder meer wordt er een verstrekking voorzien voor psychotherapie van kinderen en jongeren door niet-geaccrediteerde geneesheren-specialisten in de psychiatrie. Ten opzichte van de uitvoering van deze verstrekking door geaccrediteerde psychiaters, valt het bijkomend honorarium (sleutelletter Q) voor geaccrediteerde geneesheren valt hier uiteraard weg.


Een gelijkaardige opdeling wordt ook gemaakt voor de verstrekkingen 109410 (Uitgebreide en individuele psychiatrische evaluatie van een kind of jongere van minder dan 18 jaar, met een minimumduur van 120 minuten, door een geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie, op voorschrift van de behandelende geneesheer, met dossieropmaak en verslag, per zitting; nieuw nummer voor niet-geaccrediteerde psychiaters: 109351) en 109395 (Overleg tussen de geaccrediteerde geneesheer-specialist in de psychiatrie en de psycholoog of de orthopedagoog betreffende de ambulante behandeling van een patiënt jonger dan 18 jaar; nieuw nummer voor niet-geaccrediteerde psychiaters: 109373).


Parallel met de genoemde wijzigingen worden ook de toezichtshonoraria (art. 25 van de nomenclatuur) aangepast.


Hieronder kunt u doorklikken naar:

- het koninklijk besluit van 19.04.2014 (BS 06.08.2014)

- de draagwijdte van de wijzigingen in art. 2, E, van de nomenclatuur (kinder- en jeugdpsychiatrie)

- de draagwijdte van de wijzigingen in art. 25, §§ 1, 2 en 3bis van de nomenclatuur (toezichtshonoraria)

 

Met vriendelijke groet,

 

 

VBS-GBS