VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
03.09.2014 14:28 Leeftijd: 10 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 467: nomenclatuurwijziging Clostridium difficile


Geachte Dokter

 

Op 01.10.2014 treedt een wijziging in voege in art. 24, § 1 van de nomenclatuur.

 

De omschrijving van verstrekking 549850-549861 wijzigt als volgt: 

“Kweek van Clostridium difficile en opsporen van toxines A of B van Clostridium difficile in faeces (Maximum 1) (Diagnoseregel 37)”

wordt vervangen door:

“Opsporen van toxinogeen Clostridium difficile in faeces (Maximum 1) ( Diagnoseregel 37)”.

 

Diagnoseregel 37 wijzigt als volgt: 

“De verstrekking 549850 - 549861 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV bij personen boven 2 jaar, tenzij na transplantatie”

wordt vervangen door:

De verstrekking 549850 - 549861 mag enkel aangerekend worden aan de ZIV bij personen boven 2 jaar”.

 

Hier vindt u het koninklijk besluit in kwestie.

 

Met vriendelijke groet,

 

VBS-GBS