VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
27.06.2014 09:18 Leeftijd: 10 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 460: aanrekening epidurale anesthesie bij bevalling in weekend of op feestdag


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een interpretatieregel verschenen i.v.m. de aanrekening van een epidurale anesthesie tijdens het toezicht op en de uitvoering van verlossingen door een vroedvrouw in het weekend of op een feestdag (verstrekking 423500).

Op grond van deze interpretatieregel mag, in afwachting van de aanpassing van de nomenclatuur, de verstrekking 202193-202204 ook als een epidurale anesthesie aangerekend worden als ze tijdens de verstrekking 423500 wordt uitgevoerd.

Deze interpretatieregel heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2010.

Met vriendelijke groet,

VBS-GBS