VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
23.05.2014 11:39 Leeftijd: 10 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 455: De Geneesheer Specialist nr.3 mei 2014 is nu on-line


INHOUD

OPEN BRIEF AAN DE POLITIEKE PARTIJEN EN AAN DE TOEKOMSTIGE (IN)FORMATEUR(S)

Op 25 mei 2014 vindt “de moeder aller verkiezingen” plaats: de eerste verkiezing na de 6de staatshervorming. Met alle landgenoten samen kunnen we alleen maar hopen dat België niet zijn eigen wereldrecord regeringsvorming van 541 dagen zal breken. De prille vooruitgang van de economische toestand van ons land verdient spoedig een regering die met een nieuwe dynamiek de uitdagingen die op ons afkomen aanpakt.

Ongeacht welke politieke partij(en) de verkiezingen zal/zullen winnen, voor de artsen staat alvast één ding als een paal boven water: allemaal snoeien ze fors in de sociale zekerheid in het algemeen en in de gezondheidszorg in het bijzonder, de ene politieke strekking al meer dan de andere. Het worden dus harde tijden. Hieronder leest u alvast onze eisen en voorstellen om de uitdagingen van de komende jaren het hoofd te bieden.

Lees verder.

NEEM DEEL AAN DE ENQUêTE OVER DE VERNIEUWDE VBS-Website

Wij nodigen hierbij ook onze leden die De Geneesheer-Specialist enkel op papier ontvangen uit om de nieuwe VBS-website te bezoeken en, als ze dat wensen, de enquête in te vullen, die toegankelijk is via de volgende link:

https://www.surveymonkey.com/s/peiling-website

Lees verder.

FINANCIËLE TRANSPARANTIE VAN GENEESKUNDIGE VERZORGING

Eind 2012 was het voorontwerp van wet op de financiële transparantie nog aanleiding van het opschorten van de onderhandelingen voor het afsluiten van een akkoord artsen-ziekenfondsen 2013-2014. Het ontwerp van wet werd door Minister Laurette Onkelinx voor enkele maanden on hold gezet om de feestelijkheden begin 2014 rond de viering van 50-jarig bestaan van het Belgische overlegmodel niet te hypothekeren. Enkele scherpe kantjes werden eraf gevijld.

Lees verder

STAAT DE SURGICAL SAFETY CHECKLIST TER DISCUSSIE?

Net op het moment dat we een sterke case hebben opgebouwd om het gebruik van de WHO surgical safety checklist (SSC) te promoten (Bergs et al., 2014), verschijnt in het befaamde tijdschrift The New England Journal of Medicine de zogenaamde ‘Ontario studie’ die het tegendeel beweert (Urbach et al., 2014). Staat de checklist hiermee nu ter discussie?

Lees verder

SAMENSTELLING VAN EEN KENNISDATABANK IN DE RADIOLOGIE

De Belgische Vereniging voor Radiologie (BVR) heeft naar al haar leden een online-vragenlijst gestuurd met de bedoeling een groep van deskundigen samen te stellen om de onderhandelingen bij het RIZIV voor te bereiden.

Diegenen die deze vragenlijst nog niet ingevuld hebben, vinden hieronder de link:

https://www.surveymonkey.com/s/BVR-SBR-Kennisdatabank-Expertise

DIVERSE NOMENCLATUURWIJZIGINGEN EN NIEUWE                   
INTERPRETATIEREGELS

Lees verder

AANKONDIGINGEN

Lees verder

 

 


Bestanden:
gs1403_02.pdf359 K