VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
11.06.2024 11:11 Leeftijd: 32 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 999: wijziging maximumaantal toestellen MR tomografie

verzonden naar de leden van de Belgische Vereniging voor Radiologie op 06.06.2024


Geachte Collega,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit van 7 mei 2024 gepubliceerd tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2024 tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden.

Het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat in gebruik mag worden genomen en uitgebaat in België wordt vastgesteld op 159 toestellen waarvan 89 gelegen op het grondgebied van het Vlaams Gewest, 49 op het grondgebied van het Waals Gewest, en 21 op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2024.

KB van 7 mei 2024 (BS 30 mei 2024)

Met vriendelijke groet,

Belgian Society of Radiology