VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
11.06.2024 11:06 Leeftijd: 40 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 998: wijziging nomenclatuur tandheelkundige verstrekkingen

verzonden naar de leden van de Belgische Vereniging voor Heelkunde van Mond-Kaak-Aangezicht Hoofd Hals op 06.06.2024


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad zijn twee koninklijke besluiten verschenen tot wijziging van artikelen 5 en 6 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (tandheelkundige verstrekkingen).

Deze wijzigingen treden in werking op 01.07.2024.

Met vriendelijke groeten,

VBS

Bijlagen: