VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
11.06.2024 11:02 Leeftijd: 40 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 997: wijziging honoraria hartkatheterisatie

verzonden naar de leden van de Belgische Vereniging voor Radiologie en de Belgische beroepsvereniging van Cardiologen op 29.05.2024


Geachte dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in art. 17, § 1, 5°, (medische beeldvorming van het bloedvatenstelsel door radiologen) en art. 17ter, A., 5°, (medische beeldvorming van het bloedvatenstelsel door niet-radiologen) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.
 
Het coëfficiëntgetal van de digitale coronarografie door hartkatheterisatie wordt verlaagd:

radiologen:
- van 793 naar 745 voor de verstrekking 453574-453585
- van 886 naar 838 voor de verstrekking 453596-453600

niet-radiologen:
- van 793 naar 745 voor de verstrekking 464170-464181
- van 886 naar 838 voor de verstrekking 464192-464203
 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2024.
 
Met vriendelijke groeten,

VBS

Bijlage: