VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
14.05.2024 11:00 Leeftijd: 68 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 995: nomenclatuurwijzigingen wondzorg

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 08.05.2024


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in artikel 3, § 1, A, (gewone verstrekkingen, aanrekenbaar door elke arts) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

In de rubriek "Andere verbanden en apparaten dan gipsverbanden of orthopedische toestellen" worden de verstrekkingen 145272 en 145305 geschrapt.

In de rubriek "Huid, slijmvliezen, onderhuidse weefsels", worden na de verstrekking 145596-145600 de volgende verstrekking en toepassingsregel ingevoegd: "145611-145622 Wondzorg met uitgebreide debridering en met aanleggen verband ter hoogte van de huid of de weke weefsels, onder algemene anesthesie, uitgevoerd door een arts in de operatiezaal met bijhouden in het medisch dossier van foto's voor en na de wondzorg . . . . . K 95

De verstrekking 145611-145622 mag niet op dezelfde dag met een andere heelkundige verstrekking gecumuleerd worden.".

Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2024. Op diezelfde datum worden de interpretatieregels 5 en 17 betreffende de verstrekkingen van artikel 3 (Technische geneeskundige verstrekkingen), die betrekking hebben op verstrekking 145305, opgeheven.

Met vriendelijke groet,

VBS

Bijlagen:

- Koninklijk besluit van 28 maart 2024 – Belgisch Staatsblad van 8 mei 2024

- Afschaffing interpretatieregel 05 van artikel 3

- Afschaffing interpretatieregel 17 van artikel 3