VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
02.05.2024 13:31 Leeftijd: 80 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 992: verpleegkundig specialist

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 30.04.2024


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 26.04.2024 is een Koninklijk Besluit van 14.04.2024 verschenen tot vaststelling van de klinische activiteiten en medische handelingen die de verpleegkundig specialist kan uitoefenen en de voorwaarden waaronder de verpleegkundig specialist deze kan uitoefenenDit besluit treedt in werking op 01.01.2025.

Klik hier om het KB te lezen

Met vriendelijke groet,

VBS