VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
02.05.2024 13:26 Leeftijd: 80 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 991: koninklijke besluiten verpleegkunde

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 29.04.2024


Geachte dokter, 

In het Belgisch Staatsblad van 25 april zijn drie koninklijke besluiten gepubliceerd in verband met de verpleegkunde. 

Een eerste KB wijzigt de lijst van verstrekkingen die beoefenaars van de verpleegkunde autonoom mogen uitoefenen of die hen door een arts kunnen worden toevertrouwd (inwerkingtreding 05.05.2024):

KB van 14.04.2024 – technische verpleegkundige verstrekkingen

Een tweede KB wijzigt de lijst van verpleegkundige technische verstrekkingen die mogen worden uitgevoerd door de basisverpleegkundige (inwerkingtreding 05.05.2024):

KB van 14.04.2024 – basisverpleegkundige 

Een derde KB ten slotte bevat de criteria die vereist zijn om de titel van verpleegkundig specialist te mogen dragen (inwerkingtreding 01.01.2025):

KB van 14.04.2024 – verpleegkundig specialist 

Met vriendelijke groet,

VBS