VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
02.05.2024 13:02 Leeftijd: 72 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 990: interpretatieregel tandverzorging onder algemene anesthesie

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen anesthesie en stomatologie op 29.04.2024


Geachte dokter,

Door een publicatie in het Belgisch Staatsblad is er een wijziging doorgevoerd in de interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 14, l), van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (stomatologie).

Deze wijziging treedt in werking op 01.06.2024.

Met vriendelijke groet,

VBS

De volgende interpretatieregel wordt OPGEHEVEN:

INTERPRETATIEREGEL 02

VRAAG

Tandextracties en/of conserverende tandverzorging onder algemene anesthesie.

ANTWOORD

A. Uittreksel uit de bepalingen van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.In de nomenclatuur is voorzien in de volgende verstrekkingen:

317214 - 317225 + Extractie onder algemene anesthesie van minimum 8 tanden inclusief alveolectomie en eventuele hechtingen K 125;

317251 - 317262+ Extractie onder algemene anesthesie van minder dan 8 tanden, inclusief alveolectomie en eventuele hechtingen K 75;

317273 - 317284+ Bijkomend honorarium voor conserverende behandeling, onder algemene anesthesie K 42.

Voorts is in artikel 15, §§ 9 en 10, bepaald:

" § 9. De verzekeringstegemoetkoming voor extractie onder algemene anesthesie is enkel verschuldigd indien die extracties in een verplegingsinrichting zijn uitgevoerd en de anesthesie verricht is door een als specialist voor anesthesiologie erkend geneesheer, en op voorwaarde dat de algemene toestand van de patiënt een formele geneeskundige aanwijzing tot die behandelingswijze is. De formele geneeskundige aanwijzing dient bewezen door een medische verantwoording gericht aan de adviserend geneesheer.

De verzekeringstegemoetkoming voor veelvuldige extracties onder algemene anesthesie dekt het toezicht op de patiënt tijdens de tien dagen na het tijdstip van de ingreep.

§ 10. Het bijkomend honorarium voor conserverende behandeling onder algemene anesthesie is enkel verschuldigd indien die behandeling in een verplegingsinrichting is uitgevoerd en de anesthesie is verricht door een als specialist voor anesthesiologie erkend geneesheer en op voorwaarde dat de algemene toestand van de patiënt een formele geneeskundige aanwijzing tot die behandelingswijze is." 

B. Voorbeelden:

getarifeerd:

I. De voorwaarde betreffende de algemene toestand van de patiënt is vervuld:

1. Tandextracties:

a. 1 tot 7 tanden:

- honorarium van de tandheelkundige:317251 - 317262 + Extractie onder algemene anesthesie van minder dan 8 tanden... K 75.

- honorarium van de anesthesist:

201250 - 201261 Algemene anesthesie bij extracties van minder dan acht tanden met of zonder alveolotomie en/of conserverende tandverzorging K 45

b. 8 tanden en meer:

- honorarium van de tandheelkundige:317214 - 317225 + Extractie onder algemene anesthesie van minimum 8 tanden... K 125

- honorarium van de anesthesist:

201235 - 201246 Algemene anesthesie bij extracties van ten minste acht tanden, met of zonder alveolotomie, met of zonder conserverende tandverzorging K 72

2. Conserverende verzorging

- honorarium van de tandheelkundige:

verstrekking(en) van artikel 5 (303811 - 303822 * L 30 en volgende die zijn opgenomen onder de titel "conserverende verzorging") plus 317273 - 317284 +Bijkomend honorarium voor conserverende behandeling, onder algemene anesthesie K 42.

- honorarium van de anesthesist:201250 - 201261 Algemene anesthesie bij extractie van minder dan acht tanden met of zonder alveolotomie en/of conserverende tandverzorging K 45.

De referentieverstrekking is het bijkomend honorarium 317273 - 317284 K 42.

3. Tandextracties en conserverende verzorging

- honorarium van de tandheelkundige:317251 - 317262 K 75 of 317214 - 317225 K 125 (volgens het aantal getrokken tanden) plus de verstrekking(en) van artikel 5 (303811 - 303822 * L 30 en volgende die zijn opgenomen onder de titel "conserverende verzorging").

Het bijkomend honorarium 317273 - 317284 K 42 mag worden gecumuleerd met het forfait voor tandextracties 317251 - 317262 K 75 of 317214 - 317225 K 125

- honorarium van de anesthesist:

201250 - 201261 K 45 of 201235 - 201246 K 72, volgens het aantal getrokken tanden.

De omschrijving van die twee verstrekkingen heeft betrekking op de anesthesie voor de tandextracties en de conserverende verzorging.

II. De voorwaarde betreffende de algemene toestand van de patiënt is niet vervuld:

1. Tandextracties

- honorarium van de tandheelkundige:

In toepassing van artikel 15, § 9, van de nomenclatuur mogen de prestaties 317251 - 317262 K 75 of 317214 - 317225 K 125 niet worden geattesteerd door de tandheelkundige.

- honorarium van de anesthesist:

201250 - 201261 K 45 of 201235 - 201246 K 72, volgens het geval. Noch de anesthesienomenclatuur, noch de interpretatieregels van de nomenclatuur stellen de vergoeding van de referentieverstrekking (317251 - 317262 K 75 of 317214 - 317225 K 125) als voorwaarde voor de vergoeding van de anesthesie.

2. Conserverende verzorging

- honorarium van de tandheelkundige:

palleen (de) verstrekking(en) van artikel 5 die opgenomen zijn onder de titel "conserverende verzorging").

- honorarium van de anesthesist:

201250 - 201261 K 45 (de referentieverstrekking is de verstrekking 317273 - 317284 K 42, zelfs als deze laatste niet wordt vergoed).