VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
02.05.2024 12:58 Leeftijd: 80 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 989: interpretatieregel ingewikkeld dermatologisch verband

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 29.04.2024


Geachte dokter,

Door een publicatie in het Belgisch Staatsblad is er een wijziging doorgevoerd in de interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 3 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen (technische geneeskundige verstrekkingen).

Deze wijziging treedt in werking op 01.06.2024.

Met vriendelijke groet,

VBS

De volgende interpretatieregel wordt OPGEHEVEN:

INTERPRETATIEREGEL 05

VRAAG

Naar aanleiding van een heelkundige bewerking wordt verstrekking nr. 145305* Ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide letsels, tijdens ziekenhuisverpleging K 8 aangerekend.

Mag die verstrekking

- worden geattesteerd voor een operatiewonde na de 10e dag na de ingreep?

- worden gecumuleerd met de honoraria voor toezicht op de patiënt na de 10de dag opneming in een ziekenhuis wegens heelkundige aandoening?

ANTWOORD

Verstrekking nr. 145305* K 8 alsmede verstrekking nr. 145272* K 2, die het ingewikkeld dermatologisch verband voor uitgebreide letsels beogen, zijn niet opgenomen voor de behandeling van operatiewonden : in dat geval mogen die verstrekkingen noch vóór, noch na de 10e dag, volgend op de operatie, worden geattesteerd, behalve wanneer het oorspronkelijk om een dermatologisch letsel gaat.