VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
02.05.2024 12:39 Leeftijd: 72 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 987: nomenclatuurwijziging oftalmologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van oftalmologen op 16.04.2024


Geachte dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 11.04.02024 zijn door de publicatie van een koninklijk besluit van 28.03.2024 wijzigingen aangebracht in artikel 14 h), § 1, I., 2°, van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen (oftalmologie).

De volgende wijzigingen worden aangebracht in de toepassingsregels volgend op de verstrekking 245733-245744:

1° de tweede toepassingsregel wordt vervangen als volgt:

"Deze terugbetalingsaanvraag bevat:

1) het resultaat van een statische of kinetische gezichtsveldmeting met een automatische perimeter. Het onderzoek gebeurt met stimulus V4 en 24 testlocaties en resulteert in een grafiek (met geformuleerd besluit) die in het bovenste deel van het zichtveld een beperking aantoont tot de isopteer van 30° of minder en dit over een boog van minstens 30°. Een beschrijvend medisch verslag van het statisch of kinetisch onderzoek wordt toegevoegd;

2) een foto die aantoont dat het bovenste ooglid (of huidplooi) bij ontspannen en recht vooruitkijken ten minste een derde van de pupil bedekt en/of een foto die een beperking aantoont van het zijwaartse gezichtsveld door het uitgesproken hangen van het bovenste ooglid of de omliggende huidplooi.";

2° de derde toepassingsregel wordt geschrapt.

Deze wijzigingen treden in werking op 01.06.2024.

Lees hier het volledige KB

Met vriendelijke groet,

VBS