VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
02.05.2024 12:34 Leeftijd: 80 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 986: nomenclatuurwijziging pneumologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van longartsen op 16.04.2024


Beste dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2024 is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in artikel 20 van de nomenclatuur (pneumologie).

Deze wijzigingen treden in werking op 01.05.2024.

Hieronder vindt u een omzettingstabel met de nieuwe omschrijvingen en codes en het koninklijk besluit in kwestie. 

Omzettingstabel bronchoscopie

Klik hier om het KB van 25.03.2024 te raadplegen

Met vriendelijke groet, 

VBS