VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
25.03.2024 13:42 Leeftijd: 118 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 984: nomenclatuurwijzigingen klinische biologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging voor artsen-specialisten in klinische biologie op 22.03.2024


Beste leden,
 
In het Belgisch Staatsblad zijn door de publicatie van twee koninklijke besluiten wijzigingen aangebracht in art. 3, § 1, C., van de technische geneeskundige verstrekkingen (gewone verstrekkingen klinische biologie waarvoor de bekwaming van arts-specialist vereist is) en art. 24, § 1, (klinische biologie).
 
U vindt de wijzigingen via onderstaande hyperlinks:


Deze wijzigingen treden in werking op 01.05.2024.
 
Met vriendelijke groet,
 
BBASKB