VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
30.11.2023 11:24 Leeftijd: 235 days
Categorie: AGENDA

Een ID-dienst voor psychosezorg: een gek idee? - 30/11/2023


avondlezing op donderdag 30 november 2023 van dr. Stephan De Bruyne en dr. Jeroen Kleinen, afdelingspsychiaters van ons centrum.

Een ID-dienst voor psychosezorg:
een gek idee?’

 

“Tijdens deze lezing wordt de werking van onze intensieve dienst psychosezorg toegelicht. Het ontstaan van deze dienst wordt geschetst vanuit de actuele maatschappelijke context.

Vertrekkend vanuit onze mensvisie wordt vervolgens onze visie op psychosezorg toegelicht. Goede herstelondersteunende zorg bieden is hierbij ons hoofddoel. Hierbij ondersteunen we onze patiënten zo goed mogelijk op hun soms hobbelig parcours richting herstel. We illustreren de aanpak op onze afdeling met voorbeelden uit de praktijk.”

 

Deze lezing start om 20.00 uur in ons centrum. Inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan via onze website 

Aansluitend op de lezing is er gelegenheid om na te praten tijdens een receptie aangeboden door ons centrum.
Accreditering werd aangevraagd (rubriek ethiek en economie).

 

We hopen u te mogen verwelkomen.

Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus

Dalstraat 84 A
9100 Sint-Niklaas