VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
02.11.2023 08:21 Leeftijd: 254 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 974: beperkte beschikbaarheid GLP-1-analogen

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 31.10.2023


Beste dokter,

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) verzoekt het VBS de communicatie hieronder te verspreiden.

Er is momenteel een wereldwijd gestegen vraag naar GLP-1-analogen (glucagon-like-peptide-1).

De beperkte beschikbaarheid van enkele van deze geneesmiddelen zal in België aanhouden tot juni 2024.

De experten van de taskforce Onbeschikbaarheden van het FAGG doen volgende aanbevelingen.

Met vriendelijke groeten,

VBS